Les Nossent:

Het grafisch werk van Claudine De Voghelaere.

De tijdloze gravures roepen ontegensprekelijk herinneringen op aan afbeeldingen van oeroude materie of van geometrische structuren gevormd door het magma van deze aarde. Haar texturale beelden, grafische composities, inscripties, kleuren en vlakken verwijzen naar de eerste expressies van menselijke aanwezigheid, de op de rotswanden gegraveerde tekeningen van dier, plant en mens die gelijktijdig blijk geven van een religieuze beleving, doodsangst maar tevens de stroom van menselijke energie.

De vermenging van materie en intellectuele visualisering van de door haar aangebracht thema’s geven haar werk een nieuwe identiteit waarbij afstand tussen tijd en ruimte herleid wordt tot het nu.

Claudine groeit op in een artistieke familie; moeder violiste, vader schrijft biografieën over kunstenaars en kunstrecensies, kortom voor haar de ideale humus voor haar eerste artistieke inwijding.

Zij behaalt het diploma Plastische Kunsten en artistieke vormgeving aan de Rijksnormaalschool te Brussel en gaat zich vervolgens vervolmaken aan de academies te Temse en te Mechelen. Zij is er een gedreven leerling en blijft zoekend .

Zij is duidelijk iemand die de verlichting en het constructief modernisme als voedingsbodem neemt.

De werken van en de ontmoetingen met kunstenaars als Jozef Peeters, Seuphor, Servranckx en Van Tongerloo beïnvloeden aanvankelijk haar grafisch oeuvre. Gelijktijdig erfde Claudine van haar docenten Francis De Koninck, Hugo Besard, Gilbert Van Hool, Mick Mariën en Jozef Moerloos de kwaliteit van het ambacht en nieuwe artistieke inzichten

Zij stimuleren de synergie tussen haar geestelijke wereld en de ontwikkeling van een persoonlijke schriftuur en het traditionele ambacht

Gelijktijdig met het creatief proces ontwikkelt zich een mystieke verbondenheid en een suggestieve realiteit tot een concrete weergave.

De invloeden van kunstenaars als Francis Bacon, Nicolas de Staël, Arp. de Russische Avant-garde maken dat haar werk gaandeweg sterker en persoonlijker wordt.

Het overstijgt de realiteit en laat meteen een opening aan iedere toeschouwer om er zijn realiteit in terug te vinden.

Maar er is duidelijk meer in dit oeuvre te ontdekken: het groeit en evolueert in vele gevallen tot symboliek.

De organische structuren, de afbeelding van plant, bloem, dier en mens staan symbool voor de onophoudelijke stromen aan energie.

Symboliek en geestelijke dimensie verplaatsen zich met de voortgang van de tijd.

Wij kunnen zien dat het werk van Claudine te maken heeft met zingeving, harmonie, esthetiek en gevoel van eenheid tussen de puzzel van levensfragmenten.

Deze artistieke beleving valt niet louter te bereiken door beheersing van techniek en inzicht maar er moet eveneens een tijdsproces overheen gaan, een verlangzaming in het doorleven van het vak. Wanneer Claudine haar etsen, litho’s, lino’s en houtgravures eigenhandig vervaardigt dan sluit dit proces nauw aan bij een eeuwenoude drukkerstraditie en bij de evolutie van techniek en visie. Haar drukkunst is een bewust investeren in energie, werkkracht, creativiteit, plezier vinden in het maken, gepaard gaand met langdurige concentratie en intense aandacht. Het is toevoegen en elimineren, aftasten, ontdekken en experimenteren.

Wat overblijft wordt door haar nauwkeurig bekeken, gewikt en gewogen en uiteindelijk verder verfijnd. Haar werkproces in tegenstrijd tot de hedendaagse artistieke kitsch en oppervlakkigheid, werkt zoals wij al durven te vermoeden niet verlammend, integendeel!

Het vormt de kern van haar kunstwerk, ontsproten aan haar geest en gestalte gekregen binnen de cocon van het atelier.

Zo ontstaan tijdens het vormgeven trouwens permanent nieuwe ideeën en inzichten als nieuwe kiemen voor een nieuwe vrucht.

Met andere woorden, haar creativiteit blikt steeds vooruit.

Dat dit doorleefde werk opgemerkt zou worden is evident, hier getuigen de talrijke onderscheidingen en prijzen die haar werk te beurt valt. Ik vernoem slechts enkele :

  • de regeringsmedaille voor Grafiek
  • jonge kunst te Brussel
  • prijs voor nationale grafiek Sint Niklaas
  • prijs voor grafiek AN-HYP Antwerpen
  •  prijs Anton Diez Bredene
  • grafiek van de stad Lier
  • Prijs “Rotariale” grafiek te Brugge
  • Eerste prijs Ernest Albert te Mechelen.

Dat deze gedrevenheid en werkkracht slechts inzetbaar zijn wanneer de kunstenares omringd wordt door getrouwen van het eerste uur, met begrip en stimuli, daaraan kan niet getwijfeld worden.

Mevrouw Godelieve Peeters, dochter van constructivist Jozef Peeters, haar echtgenoot en kinderen hebben haar gedurende dit proces steeds door dik en dun gesteun en met de de beste zorgen omringd, dit mag ook wel eens vermeld worden.

Tot slot, Dames en Heren, zou u van dit oeuvre niet kunnen genieten zonder het initiatief en de samenwerking tussen enkele actoren, nl. het gemeentebestuur Temse, het Museum en OLAV, de oudleerlingenbond van de Academie Temse.

Het is verheugend vast te stellen dat deze initiatiefnemers kunstenaars uit deze regio een platform geven om de confrontatie met het publiek aan te gaan. Een waardevol en lovend initiatief.

 Les Nossent
Directeur Academie beeldende kunsten Mechelen.